Jakt

Jaga vildsvin

Vildsvinsstammen har formligen exploderat i Sverige. Idag finns det vildsvin över i princip hela landet. Vildsvinen är en plåga för jordbrukare och villaägare men för jägare erbjuder de en spännande jakt. Det går att jagaContinue reading